Public relations, czyli propaganda marketingowa

Public RelationsPropaganda marketingowa, czyli public relations to potężna siła. Dobrze wykorzystana może w znacznym stopniu ułatwić realizację wyznaczonych celów i doprowadzić do osiągnięcia wymarzonych sukcesów.

Propaganda jest chętnie stosowana w polityce i z nią też najczęściej się kojarzy. Chętnie korzysta z niej również współczesny marketing, zaś wielu przedsiębiorców doskonale wie, iż pozytywny wizerunek firmy w oczach społeczeństwa może przełożyć się na rynkowy sukces.

Public Relations

Propaganda marketingowa lepiej znana jest pod nazwą "public relations". Polega ona na wykreowaniu formy jako instytucji dobrze ocenianej i pozytywnie postrzeganej przez otoczenie. Nie jest to zadanie łatwe, zaś proces tworzenia pozytywnego wizerunku firmy wymaga konsekwencji i dużego wysiłku włożonego w te działania, które pozwalają stworzyć obraz firmy przyjaznej klientom i świadczącej usługi wysokiej jakości.

W takich działaniach ważne są wszystkie kontakty, do których dochodzi miedzy firmą a jej otoczeniem. Szczególne znaczenie mają te informacje, które na temat danego przedsiębiorstwa pojawiają się w mediach nieodpłatnie. Ma to szczególnie ogromne znaczenie dla tych firm, które są już dobrze znane na rynku i które chcą potrzymać zainteresowanie konsumentów swoją działalnością. Dzięki publikacjom medialnym firma może kształtować swój wizerunek i wpływać na opinię publiczną.

Co można osiągnąć dzięki umiejętnemu zastosowaniu Public Relations ?

Odpowiedź jest prosta. Skuteczne działania na tym polu mogą zwiększyć zaufanie do firmy ze strony konsumentów, pozwalają również stworzyć pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. Choć niektórzy propagandę marketingową porównują do reklamy, nie jest ona reklamą w ścisłym znaczeniu tego słowa. Za pozytywne artykuły na temat przedsiębiorstwa nikt mediom nie płaci, przez co zawarte w nich informacje są wiarygodne. PR jest traktowane przez wielu przedsiębiorców jako jeden ze skuteczniejszych sposobów na utrzymanie komunikacji z konsumentami oraz całym otoczeniem firmy.

Chociaż wiele osób działania z zakresu PR określa mianem "darmowej reklamy" błędem jest twierdzenie, iż firma nie ponosi tu żadnych kosztów. Aby informacje na temat bieżącej działalności firmy mogły znaleźć się w mediach, trzeba m.in. zorganizować konferencję prasą lub też wziąć udział w ważnym wydarzeniu. A wszystko to wymaga zainwestowania pewnej kwoty. Inwestycja ta zwraca się jednak z nawiązką, zatem nie warto żałować tu środków.